Gastro-Ostřanský

Servis

  • Samozřejmě je poskytován servis záruční i pozáruční, který může být sjednán i smluvně v rámci pravidelných preventivních prohlídek. Montážní činnost se týká zejména instalací velkokuchyňských zařízení při kusové nebo komplexní dodávce zařízení.
     
  • Běžné opravy provádíme přímo u zákazníka, větší v naší servisní dílně včetně odvozu a dovozu spotřebiče na dílenskou opravu. Záruční servis na veškeré zařízení poskytujeme do 24 hod, Pozáruční servis dle naléhavosti případu. Servis je zajištěn rovněž ve svátky a ve dnech pracovního volna.
     
  • Generální opravy jsou zaměřeny na veškerá gastronomická zařízení. Opravujeme téměř všechna gastronomická zařízení, u kterých je znám dodavatel pro servis výrobku. Na zařízení, pro které se náhradní díly již nevyrábí, jsme schopni část dílů repasovat tak, že můžeme opravit i stroje, na které se již servis běžně nezajišťuje.Zabezpečujeme komplexní řešení pro plně funkční vybavení veškerých gastroprovozoven a stravovacích zařízení (restaurace, hotely, jídelny, pensiony, závodní, školní a nemocniční jídelny, domov důchodců, pizzerie, snack bary, fast foody, bistra, bufety, řeznictví aj.). Neustále zlepšujeme naše služby a snažíme se Vám nabídnout snadnější a kvalitnější rozjezd v podnikání v oboru gastronomie.

Záruční a pozáruční podmínky

1. Všeobecně

Na výrobky sloužící pro komerční využití nebo zakoupené na IČ určuje záruční lhůtu výrobce zařízení (např. 12 měsíců, nebo 6 měsíců atd.)

Záruka se vztahuje pouze na náhradní díly a práci technika! Doprava zboží a jízda servisního technika je účtována dle naších ceníků.

Doprava naší firmou: 10Kč/km (popř. paušál dle domluvy).

Čas jízdy technika 120,- Kč/hod

1. záruční opravu provedeme po předložení dokladu prodeje (faktury),popř. pokud bude možné potvrdíme z našeho PC systému Vaše nákupní data.
2. poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních práv a předpisů
3. kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny

2. Záruka se vztahuje

1. na vady vzniklé chybou výrobku nebo vadou materiálu, tyto závady vám budou bezplatně odstraněny
2. na jakost, činnost a provedení výrobku platí záruka, byl-li správně a odborně instalován, byl-li výrobek používán v souladu s návodem k používání

3. Záruka nemůže být uplatněna

1. při neúplně vyplněném či dodatečně pozměněném záručním listě nebo nepředložení dokladu prodeje či neprokázání nákupu
2. na poruchy způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poškození vzniklá v důsledku přepravy, nesprávné manipulace a nepřiměřené použití síly
3. na nevhodné používání mycích a oplachových prostředků do myček, při kterém dochází k poškození myčky
4. je-li zařízení neodborně instalováno, obsluhováno, provozováno a udržováno v rozporu s obsahem návodu k použití, či byl-li u něho proveden neoprávněný zásah majitele nebo jinou osobou
5. na poruchy zaviněné nesprávným zacházením či umístěním v nevhodném prostředí (vlhké, horké, prašné, chemicky či jinak nevhodné)
6. na vady vzniklé opotřebením, mechanickým poškozením či znečištěním přístroje a zanedbanou péčí o výrobek
7. na výměnu žárovek, těsnění a snímatelných částí ze skla, gumy, plastických hmot, na funkční termo pojistky a jejich opětovné zapnutí, pojistek pokud toto přímo nesouvisí s jiným dílem, na spotřební materiál
8. na vady způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu či náhradního dílu
9. na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo přepětím v el. síti
10. při vzniku vady neodvratnou událostí (povodeň, živelná pohroma apod.)
11. na poškození způsobená používáním přístroje v rozporu s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice
12. jedná-li se o vadu jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu (čištění, programování, odvápňování,výměna filtrů apod.) a na závady vzniklé zanedbáním běžné údržby

4. Upozornění

1. přístroje, které nejsou pevně napojeny na elektrický, plynový a vodovodní přívod, je možno dopravit na své náklady do servisní dílny (osobně, poštou, přepravní spol. atd) provozovna:Gastro-Ostřanský Dolní Bečva 569,756 55. K tomu určené, pečlivě zabalené pokud možno v původním obalu a zajistit zboží proti poškození (za případné poškození přepravou nenese odpovědnost prodávající). Pevně napojené přístroje na elektrický, plynový a vodovodní přívod opravíme v záruční době u kupujícího pouze za úhradu dopravy na místo dle našeho servisního ceníku:

práce 250,- Kč/hod, čas jízdy technika 120,- Kč/hod, servisní vozidlo 10,- Kč/km

1. při ohlášených závadách, které nespadají do záruky, budou veškeré náklady spojené s výkonem servisního technika účtovány k vaší tíži
2. povinností kupujícího je se seznámit se zněním tohoto záručního listu a našich servisních podmínek podle nichž se servisní služby řídí.

Vyzvednutí zboží z opravy je možné pouze na adrese firmy. Na žádost zákazníka je možné zboží zaslat přepravní službou ze servisní dílny, kdy zákazníkovi bude zásilka dodána na dobírku.(v záruční opravě bude účtováno jen balné a doprava) V případě dodání naší firmou je cena dopravy 10,- Kč/km.

 

Vaše spokojenost, náš cíl...

Vytvořil: Webstyl.cz
© Copyright Gastro-Ostransky.cz - vše pro gastronomii - Tomáš Ostřanský
Navštivte: Hasicaky-Ostransky.cz - Práškové hasící přístroje | Rožnovák.cz - nezávislý informační portál města Rožnov pod Radhoštěm | Moravské kamenictví | Reoplan cz s.r.o.